[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec


ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5 ก.ย. 2559
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายชื่อครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 ก.ย. 2559
รับแผ่น CD โครงการโรงเรียนสุจริต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
26 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก สพฐ.
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
23 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
23 ส.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ห้องเรียนกีฬา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวพิชญา เยะหมัน
29 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
29 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
26 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ การสรรหากรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
26 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ
อ่านต่อ...

จำนวน 13 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010