[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec


ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
4 ก.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวทัศนีย์ ศิริสุขวัฒนากุล
20 มิ.ย. 2559
การเสนอขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
2 มิ.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์โครงการ \"จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชปีที่ 10\"
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทย ชมรมส่งเสริมภาษาไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
25 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทาลัยบูรพา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
25 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ สมัครการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
25 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ร่วมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
25 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างสรรค์ปัญญาพัฒนาเขียนอ่าน สืบสารสารานุกรมไทย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 พ.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์เชิญศิษย์เก่าปฐมวัยม.รภยะลา เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อ่านต่อ...

จำนวน 13 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010