[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec


ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
18 เม.ย. 2559
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการบริการวิชาการ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
31 มี.ค. 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน สควค.สังกัดสพม.39
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มรความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
18 มี.ค. 2559
การอบรมครูคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ปี 2559 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
15 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
15 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
14 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่งเรียนรู้เทศบาลนครยะลา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวฮัสนีย์ เบ็ญลาเซ็ง
10 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. สพป.ตรัง เขต2
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางสาวไซนะ ยะลอ
10 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ขอเสนอหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ...

จำนวน 13 หน้า  
<| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010