[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2560   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    คู่มือ MyOffice 2560    Smart obec

เรื่อง : ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561
ผู้เขียน : นางสาวจาริณี มาฮะ
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 42
Bookmark and Share


 ขอเชิญชวน นักเรียนในสังกัด สพป.ยล.2 ตั้งชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ชื่อที่ตั้งต้องแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ใช้คำในเชิงบวก มีความโดดเด่น สะดุดตา น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของหนังสือ คือ "เด็กไทยสืบสานศาสตร์พระราชา" 

2. ผลงานเขียนของนักเรียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ สืบสานศาสตร์พระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความรักชาติ ความเป็นไทย การใช้เทคโนโลยี แนวคิดสำหรับเด็กในยุค Thailand 4.0 การรักษาสิ่งแวดล้อม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู
3. ความยาวของชื่อไม่เกิน 5 พยางค์ (โดย 1 คน ส่งได้ 2 ชื่อ) 

4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา จาก สพฐ. จำนวน 1,000 บาท 

5. ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เพื่อรวบรวม ส่ง สพฐ. ต่อไป 

ขอบคุณค่ะ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งบทความวิชาการด้านการศึกษาลงในวารสารวิชาการ 15 พ.ย. 2560
     แนวทางการพัฒนาและประเมิน \"ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ\" 13 พ.ย. 2560
     โครงการประกวดโอทอป จูเนียร์ (OTOP Junior) 10 พ.ย. 2560
     ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 31 ต.ค. 2560
     โครงการและกิจกรรมครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 24 ต.ค. 2560


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 073-289412
Myoffice v 6.3 : power by ทวีรัตน์ เทพนะ : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์